Meditasjonskvelder

På meditasjonskveldene finner det sted kanaliseringer rettet mot gruppen som deltar, og eventuelt samtale i henhold til et valgt tema. Ta kontakt dersom du ønsker å bringe et slikt arrangement nær deg.

Foredrag

Foredragene innebærer utdypning og kontekstualisering av innholdet i bøkene, og deres relevans for tiden vi lever i, ikke minst i forhold til gjenoppvåkningen av det kvinnelig guddommelige.

Kurs

Kursvirksomheten innebærer en serie på fire kurs-helger som hjelp til å definere eget liv i lys av oppvåkningen for det kvinnelig guddommelige. Pistis Maria-bøkene blir her brukt som et utviklingsverktøy.

Damanhur

Anne Gjeitanger snakker også gjerne om Damanhur.