Bok 1

Pistis Maria - Arven etter Maria Magdalena 

Maria Magdalena forteller historien om sitt liv fra da hun vokste opp uten far som søsteren til Marta og Lasarus. Hun utdannes av esseerkvinner på Karmelfjellet som forbereder henne til møtet med Ham, Jesus, som på sin side tilbringer ungdomstiden i India. Hun blir innviet Isis-prestinne og er en frimodig sjel inntil vandringen og oppgaven ved siden av Jesus blir forbundet med stor lidelse. Dette skjer på en tid da kvinner ikke kan vise seg på åpen gate uten å bli kalt skjøger. Hån og undertrykkelse, steining og voldtekt er del av virkeligheten, og følelsene er mange i kampen for en ny tid, en bedre fremtid. Etter Jesu´død fortsetter Maria sin misjon i Gallia, hvor hun vandrer til forankring av minnet om sin egen eksistens og for å gjøre det mulig for gralen å vende tilbake.


Maria Magdalenas store og poetiske fortelling om egen kjærlighet og utfordring har til hensikt å forklare oss hvordan hun utover å hjelpe Ham, ikke hadde mulighet for å lykkes med sin oppgave den gangen; at som kvinne og avatar kunne hun ikke på samme måte som Ham realisere et guddommelig potensiale for å oppnå udødelighet på vegne av det kvinnelige, men at denne oppgaven kan løses nå - som en kollektiv bevegelse. Det er hennes grunn for å snakke til oss og virke gjennom oss idag.


“Den fremtiden jeg ser for meg er lys. Der er jeg på ny kommet til skjells år og alder, og er ikke lenger alene noe sted. Da er alt jeg er omgitt av, del av mitt liv. Det finnes ikke skille mellom meg og det. Da er materien guddommeliggjort slik man kan tenke seg at roser står der for alle som vil se, eller også liljer.”


Forord ved Helge Hognestad.