I kamelens øye - Pistis Maria II

Denne fortellingen veksler mellom stemmene til Maria Magdalena og Jesus fra Nasaret, som her forteller om sin oppvekst og oppgave parallelt med den videre utforskningen av hennes. Mange er detaljene og episodene i beretningen om livet de delte; mange er forklaringene på undere de gjorde og helbredelsen de foretok. Det fortelles også om deres felles opphav i Atlantis og om gralen - ikke bare som et mysterium, men om en kraft som i vår tid har antatt et nytt symbol. Jesus forteller om sin tid som elefantgutt i India, og om hva som fikk ham til å vende hjem for å ta fatt på sin egentlige misjon. Og ett av hans hovedbudskap også idag er at hans potensiale ikke var enestående om enn det langt på vei ble realisert; at mennesket må bli klar over og sikte mot sin egen storhet, utvikle lignende egenskaper som han kunne bruke på vei til realiseringen av sitt eget guddommelige potensiale.


De to stemmene veksler for også å gjøre leseren oppmerksom på forskjellen i den mannlige og den kvinnelige kraft - deres begrensninger og muligheter - der forståelsen for dem er en forutsetning for foreningen mellom dem. Maria Magdalena representerer idag det kvinnelige som må reise seg, og for å kunne gå frem og manifestere endring tar hun i bruk en mannlig egenskap, mens Jesus støtter henne i kraft av en kvinnelig. Han understreker også at hans gjenkomst skjer i vår tid gjennom det kvinnelige.


"Mange er historiene om mitt liv, mange skal det sikkert komme, og likevel foretrekker jeg å skrive en nå - i opposisjon til mange og som et tillegg til andre - som fra min hånd vil se annerledes ut enn mange venter seg den."

Bok 2