Bok 3

Pistis Maria - Tredje bok

Et gjennomgående tema for Tredje bok er det relative ved individet. Jesus forteller hvordan han lærte av andre mestere under sin tid i India og av en barndomsvenn som viste seg for ham i det astrale på avgjørende tidspunkter. Han gjør det klart hvordan det bare er i formenes verden at mennesker kan oppfatte seg som strengt atskilte, mens for eksempel spirituelle mestere vet å gli over i og kunne gå opp i hverandre.


Tredje bok bæres som den foregående av stemmene til Maria Magdalena og Jesus fra Nasaret som veksler på å peke fremover på veien dit hvor det kvinnelige prinsippet får bidra til bedre fordeling av ressurser og styreformer som ikke utbytter. Mot slutten av bokens første del tar en tredje stemme ordet som manifesterer en ny forening mellom disse to.


Del to av boken omhandler Elizabeth Siddall (1829-1862) som var modell for Pre-rafaelittenes frontfigur Dante Gabriel Rossetti, omtalt som en av Maria Magdalenas senere inkarnasjoner. I den grad ytre skjønnhet fører til indre tomhet, og sjalusi kan føre til selvforakt, viser denne stemmen noen av de mekanismene i et liv som kan hindre realiseringen av et sjelspotensiale, slik mange kvinner også i dag møter indre og ytre motstand på veien mot å «reise seg som en Maria».


“Intet ville glede meg mer enn at mitt nærvær vekket minner i dem, minner av en annen art enn de vanligvis kultiverer. For å vokse ut av sitt eget skinn og gli over i de andres, i enhet.”