Pistis Maria

Pistis Maria er tittelen på en serie bøker der Maria Magdalena og Jesus fra Nasaret forteller historien om sine liv med et ønske om at vi skal forstå hva de kom for den gang og hva de kommer for nå. Bøkene er kanalisert av Anne Gjeitanger som også holder kurs og foredrag om innholdet.

Pistis Maria-bøkene handler om store menneskelige og esoteriske utfordringer som langt på vei er blitt misforstått av religionene. Å korrigere et reduserende bilde av mennesket er del av prosessen for å gjenoppvekke dets guddommelige potensiale, og særlig er Maria Magadalen en aktiv kraft for å gjenoppvekke det kvinnelige prinsippet idag.

Pistis Maria - Arven etter Maria Magdalena 

Maria Magdalena forteller historien om sitt liv fra da hun vokste opp uten far som søsteren til Marta og Lasarus. Hun utdannes av esseerkvinner på Karmelfjellet som forbereder henne til møtet med Ham, Jesus, som på sin side tilbringer ungdomstiden i India. Hun blir innviet Isis-prestinne og er en frimodig sjel inntil vandringen og oppgaven ved siden av Jesus blir forbundet med stor lidelse.

Les mer.....

I kamelens øye - Pistis Maria II

Denne fortellingen veksler mellom stemmene til Maria Magdalena og Jesus fra Nasaret, som her forteller om sin oppvekst og oppgave parallelt med den videre utforskningen av hennes. Mange er detaljene og episodene i beretningen om livet de delte; mange er forklaringene på undere de gjorde og helbredelsen de foretok.

Les mer.....

Pistis Maria - Tredje bok

Et gjennomgående tema for Tredje bok er det relative ved individet. Jesus forteller hvordan han lærte av andre mestere under sin tid i India og av en barndomsvenn som viste seg for ham i det astrale på avgjørende tidspunkter. Han gjør det klart hvordan det bare er i formenes verden at mennesker kan oppfatte seg som strengt atskilte, mens for eksempel spirituelle mestere vet å gli over i og kunne gå opp i hverandre.

Pistis Maria IV: Oppvåkningen

Med denne fjerde boken i Pistis Maria-serien er et fem år langt skriveprosjekt over. Ferdigstillingen sommeren 2017 falt sammen med avslutningen for Maria Magdalenas aktive virke i arbeidet for gjenoppvekkingen av det kvinnelig guddommelige. Hennes arbeid for å reparere skadene etter en kvinneundertrykkende kristendom er over;

Les mer.....