Pistis Maria: Oppvåkningen - Kursserie med forfatter og healer Anne Gjeitanger

Om kursserien

Livet på jorden trenger en annerledes form for deltagelse fra menneskene som innebærer at de må hele og realisere seg selv – ikke fordi vi som individer kan endre så mye, men fordi vi må modnes til å handle som en kollektiv intelligens.Til denne kursserien brukes materiale fra Anne Gjeitangers fire Pistis Maria-bøker kanalisert og nedskrevet i perioden 2012-2017. Det er ikke en forutsetning at du har lest bøkene, men selvfølgelig er det en stor fordel. Maria Magdalena/Mater og Jesus fra Nasaret forteller i disse bøkene en detaljert og delvis ukjent versjon av sine liv, og hvordan de kan forstås som deler av et mye større esoterisk prosjekt for å gjenoppvekke menneskeheten til å realisere et guddommelige potensiale. De vil også være aktive underveis i kursserien gjennom meditative øvelser og guiding. 

Om forfatteren

Anne Gjeitanger er forfatter og healer med utdannelse fra det spirituelle økofellesskapet Damanhur i Italia. Siden 2005 har hun utgitt tilsammen 12 bøker. Anne deltar nå i arbeidet for å bygge opp Damanhur i Norge. Under kurset vil hun også bruke egenskaper som healer, klar hørsel og følelse, for å gi personlige råd og guiding til den enkelte kursdeltaker. Hun gleder seg til en spennende reise!

Første helg

Vi lever i en tid da den enkeltes valg inngår i en kollektiv utvikling og bidrar til å bestemme dens retning. Har du tatt valg som peker mot et mer bærekraftig liv for menneskene på jorden - og hva betyr det i så fall for deg? Hva er din misjon? Hva betyr det for deg å være modig? Kom som du er, og med spørsmål av denne typen for at de skal kunne besvares. Vi bruker Maria Magdalena som eksempel på at det har vært vanskelig å realisere det kvinnelige i århundrene som er gått. Nå står vi ved et tidsskille der det kvinnelige må vise veien frem. Vær velkommen som du er, enten du er kvinne eller mann! Vi samles rundt tekst fra Pistis Maria - Arven etter Maria Magdalena, til øvelser, guidede meditasjoner og samtale.

Andre helg

Når agerer vi med det mannlige og når med det kvinnelige; hvordan gjenkjenner du disse størrelsene i deg? Hvem i deg vil fremskritt, og når det ikke finner sted; hva er mekanismene i deg som gjentar seg? Hvilken del av kroppen tenker du med? Det vil si: Hvilke organer er det som får bestemme dine valg? Og hvilke forestillinger er det som begrenser dem?Maria Magdalena og Jesus fra Nasaret var to deler av samme sjel. Hva kan hun lykkes med i dag som han ikke gjorde? Vi samles rundt utdrag fra Pistis Maria: I kamelenes øye, og øvelser som gjør oss bedre kjent med de ulike delene av oss selv.

Tredje helg

Døden kan betegne en overgang mellom mange faser i livet og en overgang fra livet til en annen tilstand. Hvorfor frykter vi den? Og er det egentlig døden vi frykter? Hva er det vi frykter mer enn den? Hva vil det si å leve et liv i bevegelse slik vi ser livet manifestert i naturen rundt oss?Jesus fra Nasaret ble drept, ved mening, på et kors, men døde han? Og hvis han som Guds sønn hadde evig liv, hva var det i så fall som døde? Kan vi bli bevisst i oss selv den delen som har evig liv? Hva er det i så fall den ønsker at vi skal gjøre før vi forlater jorden? Maria Magdalena døde med deler av seg som følge av at Jesus ble tatt av dage og at motstanden var stor mot deres budskap, og også som følge av overgrep mot henne som kvinne. Hun fikk nytt liv da hun kom til Frankrike. Hvilken er din neste gjenfødsel? Til grunn for deler av denne helgen ligger Pistis Maria Tredje bok.

Fjerde helg

Mater-frekvensen tilsvarer Maria Magdalena på en ny frekvens, nærmere naturen og materien som uttrykk for den kvinnelig guddommelige skapende og beskyttende kraft. Om hun gjenoppvekkes i oss, hva har det å si for våre liv, hvordan vil det uttrykkes? Hva er det kvinnelige i sin essens, og hva er hennes forhold til naturen?Vi er kommet til siste del, og vil ha sett mye på hvilke forventninger du har til deg selv, til de andre, og hvilke du oppfatter at deres er til deg. Om du nå skulle slippe alle forventninger og uttrykke din essens - hva sier du da?Til grunn for deler av denne helgen ligger Pistis Maria IV: Oppvåkningen